Szervezeti, személyzeti adatok

A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja:

Név: Szent Borbála Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 7300, Komló, Vájáriskola utca 10.

Cím: 7300, Komló, Pécsi út. 42

Telefon: 06 72 581 366

E-mail: titkarsag@szentborbala.hu

Honlap: www.szentborbala.hu

 

A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

Az Ügyvezető a szakmai vezetőkön keresztül gyakorolja a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett egységek irányítását és ellenőrzését.

A Székhelyintézményben, Pécsi út 42. sz. alatt 140 fő ellátását, ápolását, gondozását végezzük. Az idős embereknek olyan életteret alakítunk ki, ahol az életkori sajátosságaiknak és egészségi állapotuknak megfelelően élhetik napjaikat.

Az 1. sz. telephelyen, Liliom út 9. sz. alatt 50 idős ember részesül ellátásban, elsősorban az időskor terheit könnyebben viselő, jobb fizikai és pszichés állapotban lévő ellátottak kerülnek elhelyezésre. A megnövekedett gondozási szükséglet miatt egyre több a fekvő és demenciával élő ellátottak száma ezen a telephelyen is.

A 2. sz. telephelyen, a Jó szerencsét utca 32 sz. alatti demens részlegen 38 fő részére biztosítunk fokozott intenzív ápolást, gondozást, és ellátást. Elsősorban azok az igénybe vevők kerülnek elhelyezésre, akiknél diagnosztizálták a súlyos demencia kórképet.

Szociális alapszolgáltatást a 2. sz. telephelyen biztosítunk. Az Idős -és Demens Személyek Nappali Intézményében 24 ellátottnak, a törvényben előírt szolgáltatási elemeket nyújtjuk.

Gyermekjóléti alapellátás keretében a székhely intézmény épületében Kistérségi 

Családok Átmeneti Otthona működik 40 fővel. A családoknak ideiglenes lakhatást /1.5 év/, életvezetést, segítő beszélgetést, nevelési-családtervezési tanácsadást nyújtunk.

A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

 

Ügyvezető: Dr. Tánczos Frigyes Attila

Elérhetőség: +36 72 581 366, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, iroda@szentborbala.hu

Tulajdonostárs: Sáfrány Ilona

Elérhetőség: +36 72 581 366, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, iroda@szentborbala.hu

Szakmai igazgató: Seres Józsefné

Elérhetőség: +36 30 3727302, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, seres.kata@gmail.com

Vezető Ápoló: Harmath Jánosné

Elérhetőség: +36 72 581 366, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, iroda@szentborbala.hu

Intézményvezető /Székhelyintézmény/: Kohlné Nagy Erzsébet

Elérhetőség: +36 72 581 366, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, iroda@szentborbala.hu

Intézményvezető /1. és 2. sz. telephely, nappali ellátás/: Virágh Viktória

Elérhetőség: +36 30 8531114, e-mail: titkarsag@szentborbala.hu, viraghviki@gmail.com